IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC
0973774288
Số 2 Nguyễn Xí - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội Nội

Mẫu 02a-BNV/2019 ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/tt-BNV ngày 01/06/2019

10.000 vnđ
Đã xem: 450.000
Cập nhật: 11 giờ trước
Chuyên mục: Sách
Đặt mua

IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC
Điện thoại 0973774288
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Xí - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội Nội
ChatNhanh
Chia sẻ:
Thông tin chi tiết

Mô tả
+ Mẫu mới theo TT07
+ Mẫu 02a-bnv/2019
+ Mẫu 02a-BNV/2019 ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/tt-BNV ngày 01/06/2019
+Hướng dẫn khai lý lịch từ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8,9 ,10,11 ........ đến 20,21.

Trulli
Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy.
Mẫu 02a-BNV/2019 ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/tt-BNV ngày 01/06/2019
Mẫu 02a-BNV/2019 ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/tt-BNV ngày 01/06/2019
Mẫu 02a-BNV/2019 ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/tt-BNV ngày 01/06/2019
Mẫu 02a-BNV/2019 ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/tt-BNV ngày 01/06/2019
Mẫu 02a-BNV/2019 ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/tt-BNV ngày 01/06/2019
IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC
Điện thoại 0973774288
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Xí - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội Nội
Liên kết mạng xã hội